Europos Sąjungos C /

Kerridge prekybos sistema.

Turinys

  dabar forex start

  PRIPAŽINDAMI, kad sportas galėtų prisidėti įgyvendinant bendrus ES politikos prioritetus ir visų pirma tikslus įvairiose kitose politikos srityse, pavyzdžiui, švietimo, sveikatos, jaunimo reikalų, socialinių reikalų, įtraukties, lygybės, lyčių lygybės, miesto ir kaimo plėtros, transporto, aplinkos, turizmo, užimtumo, inovacijų, tvarumo, skaitmeninimo ir ekonomikos politikos srityse, ir kad tose politikos srityse sporto skatinimas galėtų būti remiamas tarpsektorinio bendradarbiavimo pagrindu; 5.

  ES darbo plano sporto srityje įgyvendinimo rezultatus, taip pat Komisijos ataskaitą dėl jo įgyvendinimo ir reikšmės 7 ; 8.

  b akcijų pasirinkimo sandoriai

  ES darbo plano prioritetinės sritys: — sąžiningumo ir vertybių apsauga sporte; — socialiniai ir ekonominiai ir aplinkosauginiai sporto aspektai; — dalyvavimo sporte ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimas.

  Konkrečios pagrindinės temos, temos, tikslai, darbinės sudėtys, galimi rezultatai, numatomi terminai ir atsakomybė yra išdėstyti ir paaiškinti šio dokumento I ir II prieduose; Šia ataskaita bus remiamasi m.

  prekybos signalai kaina

  SESV straipsnio 2 dalį.