Kaip veikia prekyba pasirinkimo sandoriais?

Pasirinkimo sandorių pirkimas atviras vs pirkimas uždarytas, Darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai vs rsu

Ginčo esmė Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą, aiškinimo ir taikymo.

Pirkimas suskirstytas į 33 Pirkimo dalis. Perkančioji organizacija paaiškino Pirkimo sąlygas, nurodydama, kad tiekėjai dėl visų Pirkimo dalių gali pateikti reagentų ir priemonių pasiūlymą su analizatoriaus panauda, reagentai ir priemonės bei analizatoriai turi būti lygiaverčiai nurodytiesiems Konkurso sąlygose, analizatoriai turi būti ne senesni kaip 3 metai ir turi būti analogiški esantiems.

Ieškovė pateikė pasiūlymą su analizatorių panauda. Perkančioji organizacija m. Ieškovė pateikė pretenziją, ją atsakovė m. Ieškovės dėl šio sprendimo pateiktą m.

Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai nutraukė tik Pirkimo 33 dalį dėl netikslių, neaiškių ir dviprasmiškų Konkurso sąlygų, o kitų Pirkimo dalių Konkursas nebuvo nenutrauktas ir jau yra pasirašytos viešojo pirkimo sutartys.

Perkančiajai organizacijai konstatavus, kad Pirkimo 33 dalies sąlygos neaiškios, netikslios ir dėl to Pirkimo 33 dalis turi būti nutraukta, analogiškai turėtų būti vertinamos ir kitos Pirkimo dalys. Perkančioji organizacija vienodoje padėtyje esančius tiekėjus vertino skirtingai, nes su kitais tiekėjais sudarė viešojo pirkimo sutartis.

Ieškovė nurodė, kad atsakovė paminėtais veiksmais pripažino, jog ieškovės pasiūlymas dėl Pirkimo 33 dalies atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, todėl ji turi būti pripažinta laimėtoja dėl Pirkimo 33 dalies ir su ja turi būti sudaryta viešojo pasirinkimo sandorių pirkimas atviras vs pirkimas uždarytas sutartis.

Ieškovės teigimu, perkančiosios organizacijos veiksmai nagrinėjant ieškovės pretenzijas neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo toliau — ir VPĮ straipsnio 3 dalies reikalavimų, veiksmingos tiekėjo teisių gynybos principo, perkančioji organizacija siekė, kad nebūtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis su ieškove.

Perkančiosios organizacijos veiksmai ir sprendimai, kuriais nustatomos galimai pasirinkimo sandorių pirkimas atviras vs pirkimas uždarytas netikslios, neaiškios ir dviprasmiškos Konkurso sąlygos ir atplėšiami vokai su kainos pasiūlymais, pažeidžia tiekėjų sąžiningos konkurencijos principą, kadangi kiti tiekėjai sužino siūlomas pirkimo objekto kainas ir po konkurso nutraukimo vykdomame naujame viešajame pirkime turi nesąžiningą pranašumą.

Ieškovė atsakovės argumentus, kad ieškovės pasiūlymas teisėtai atmestas dėl ieškovės analizatoriaus neatitikties perkančiosios organizacijos turimo analizatoriaus techniniams parametrams, laikė nepagrįstais ir neteisėtais, kadangi, ieškovės teigimu, nėra ginčo dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygų reikalavimams.

Konkurso sąlygų 4 priedo lentelėse nebuvo techninių nė vieno analizatoriaus reikalavimų. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė Kauno apygardos teismas m.

Draugai skambino ir klausė, nuo kada apie opcionus viešai rašau. Gavau žinučių iš nepažįstamų žmonių apie prekybą pasirinkimo sandoriais. Norėjau veiksmo, gavau veiksmo smagu.

Pirkimas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų komisijos m. VP patvirtintas Konkurso sąlygas. Pirkimo objektas — reagentai ir priemonės laboratorijai, kurių pavadinimai, savybės ir kiekis nurodyti konkurso sąlygų 4 priede pateiktoje specifikacijoje Konkurso sąlygų 7 punktas. Pirkimas skaidomas į atskiras dalis. Tiekėjas turi teisę pateikti vienos, kelių ar visų Pirkimo objekto dalių pasiūlymą Konkurso sąlygų 14 punktas.

Ieškovė m. Pirkimo sąlygose nustatyta, kad Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, taip pat nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas CVP IS priemonėmis Konkurso sąlygų 38, 39 punktai.

Perkančioji organizacija keletą kartų tikslino Pirkimo sąlygas. Ši Pirkimo informacija patikslinta atsakovės m. Nurodė, kad 4 priedas nebuvo atnaujintas papildant jį kitais specialiaisiais reikalavimais. Analizatoriai turi būti analogiški esamiems.

Kartu ieškovė pateikė Viešųjų pirkimų tarnybos m. Ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė m. Tyrimams atlikti reikalingas serumas ar plazma, kur ištyrimo procedūra užtrunka dėl mėginio centrifugavimo ir kitų prenatalinių procedūrų rankinio mėginio pipetavimo ir kt.

Nurodė, kad atlikdamas tyrimus siūlomu analizatoriumi operatorius nėra apsaugotas nuo kontakto su mėginiu, kadangi reikalinga mėginio paruošimo ir pipetavimo procedūra. Be to, nėra galimybės siūlomame analizatoriuje įvesti visų reikiamų skirtingų parametrų reagentus bei laikyti juos stabilius minimaliai 10 dienų, siūlomu analizatoriumi reagentus reikia įdėti rankiniu būdu kiekvieną kartą prieš atliekant tyrimą. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos m. Be to, perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija konstatavo, kad dėl Konkurso sąlygų 4 priedo Reagentų ir priemonių laboratorijai sąrašo lentelės 33 punkte pateiktos neaiškios nedetalizuotos specifikacijos Pirkimo 33 dalyje galėjo nedalyvauti dalis pasiūlymus dėl šios Pirkimo dalies galėjusių pateikti tiekėjų.

Darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai vs rsu

Tuo remdamasi perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija nusprendė, kad reikia nutraukti Konkurso Pirkimo 33 dalies procedūras ir, patikslinus neaiškias Konkurso šios dalies sąlygas, skelbti naują konkursą dėl Pirkimo 33 dalyje nurodytų reagentų ir priemonių įsigijimo su analizatoriaus panauda ar be jos. Tuo tikslu, vadovaudamasi Trijų juodų varnų tūris Druskininkų ligoninės m gegužės 6 d direktorius įsakymu Nr.

V patvirtintų VšĮ Druskininkų ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 52 punktu, perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija pateikė siūlymą perkančiosios organizacijos vadovui dėl supaprastinto pirkimo Nr. Perkančiosios organizacijos vadovas priėmė sprendimą pirmiau nurodytą supaprastintą pirkimą nutraukti.

Atsakovė šios ieškovės pretenzijos netenkino, apie tai informavo m. Teismas nurodė, kad pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuojančio Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 5 dalis nustato, jog perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir šio įstatymo IV skyriuje reglamentuojamų supaprastintų pirkimų procedūras.

Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką perkančioji organizacija gali nutraukti procedūras tik nustačius šias sąlygas: 1 pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta, 2 turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo šiuo nagrinėjamu atveju sutikimas nereikalingas3 turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti.

 • Naujosios zelandijos vertybinių popierių biržos galimybės
 • XIII Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I pakeitimo įstatymas
 • Taip pat reikia išaiškinti svarbiausias sąvokas ir koncepcijas, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir įtraukti tam tikri tvirtai nusistovėjusios susijusios Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos aspektai; 3 įgyvendinant šią direktyvą reikėtų atsižvelgti į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją 6visų pirma pasirenkant ryšio priemones ir nustatant technines specifikacijas, sutarties skyrimo kriterijus ir sutarties įvykdymo sąlygas; 4 dėl vis įvairesnių viešųjų veiksmų formų atsirado poreikis aiškiau apibrėžti paties pirkimo sąvoką.
 • Ar žinote, kuo skiriasi pasirinkimo sandoris opcionas nuo CFD produkto?
 • Python trading bot github
 • Opciono prekyba geriausia akcija

Pirmosios dvi sąlygos yra formaliosios, trečioji sąlyga nenumatytos aplinkybės — vertinamoji. Viešųjų pirkimų įstatyme neatskleidžiami šios dirbti nuo namų trūkumų sąlygos taikymo kriterijai, taigi nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje.

 • Dvejetainių opcionų brokeriai su mt4
 • EUR-Lex - L - EN - EUR-Lex
 • Шут был настоящей личностью - человеком действия, на голову превосходящим уровень общего единообразия, типичный для Диаспара.
 • Но, во всяком случае, Хедрон сэкономил мне немало времени и научил многому, чего я не смог бы постичь .
 • Patikimos dvejetainės parinktys
 • Prekybos signalai atsiliepimai

Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado — iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio nuostatos, susijusios su pirkimo pasibaigimu, yra ir turėtų būti objektyvios, daugiau priklausyti nuo faktinių aplinkybių, o ne nuo subjektyvaus jų vertinimo.

Kita vertus, šios nuostatos kvalifikuotinos kaip išimtinės, aiškintinos ir taikytinos siaurai.

EUR-Lex Access to European Union law

Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebuvo pasiektas. Dėl to viešasis pirkimas nėra savitikslis, nes tai reikštų, jog pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas. Manytina, kad neturi reikšmės, ar nenumatytos aplinkybės objektyviai atsirado iki pirkimo pradžios, ar jau prasidėjus pirkimui.

Viešųjų pirkimų dalyvių lygiateisiškumo principas įgyvendinamas draudimu keisti konkurso sąlygas vykstant viešojo pirkimo procedūroms. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo toliau — ir Teisingumo Teismas praktikoje yra pažymėta, kad, remiantis lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo kvietime nustatė tam tikras sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą.

Jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, t. Taip garantuojama reali ir sąžininga konkurencija ir užtikrinamos vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybės. Pareiga nekeisti konkurso sąlygų, kaip lygiateisiškumo principo išraiška, apima ir viešojo pirkimo—pardavimo sutarties sudarymo stadiją, t.

forex bankas suaktyvina korteles

Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyta, kad privalomoji pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius reikalavimus pirkimo objektui prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis apimtissu prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai ir specialiuosius reikalavimus pirkimo objektui techninė specifikacija. Be to, šio straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

Sąlygose taip pat buvo nustatyta, kad tiekėjas gali siūlyti lygiavertį analizatorių panaudai, o perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija, nustačiusi, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privalo raštu CVP IS priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą Konkurso sąlygų 52 punktas.

Taip pat iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus, siūlomų prekių pavyzdžius, prekių gamintojų katalogų kopijas nekeisdami pasiūlymo esmės Konkurso sąlygų 52 punktas.

Nemokamų akcijų akcijų pasirinkimo sandorių palyginimas 2.

Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje.

Kaip matyti iš byloje ieškovės pateikto Viešųjų pirkimų tarnybos m. Jei šiuo atveju perkančiosios organizacijos įranga yra uždaro tipo, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėjo nurodyti kitos įrangos, kurią galėtų pasiūlyti tiekėjas, reikalavimus papildomus reikalavimuso ne prašyti įrodyti lygiavertiškumą perkančiosios organizacijos turimai įrangai.

Ieškovė, skirtingai nei kiti tiekėjai, atsisakė pateikti papildomus paaiškinimus atsakyti į m. Taigi, šiuo atveju perkančioji organizacija rėmėsi tik viešai skelbiama informacija apie šį analizatorių ir sprendė, kad jis nėra lygiavertis perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam įrenginiui. Todėl darytina išvada, kad šios aplinkybės gali būti kvalifikuojamos kaip aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Perkančiosios organizacijos naudojimasis teise nutraukti viešojo pirkimo procedūras apribotas svarbiomis bei išimtinėmis aplinkybėmis ir privalo būti pagrįstas svariais argumentais Teisingumo Teismo m.

Nagrinėjamu atveju, visas priežastis, dėl kurių nuspręsta nutraukti pirkimo procedūras Pirkimo 33 dalyje atsakovė išsamiai išdėstė ginčijamame m. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas — vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Tuo tarpu esant aptartiems duomenims, jog šios konkurso dalies sąlygos, nenurodant techninių reikalavimų, buvo nepakankamai aiškios, tęsiant Pirkimą būtų galimai ribojama konkurencija, pažeidžiami viešųjų pirkimų principai ir nepasiekti viešųjų pirkimų tikslai.

Ieškovės argumentai, kad perkančioji organizacija skirtingose Pirkimo dalyse skirtingai vertino vienodoje padėtyje esančius tiekėjus, šioje dalyje nutraukdama šios konkurso dalies procedūras siekė bet kokiomis priemonėmis atmesti ieškovės pasiūlymą, ir tai patvirtina Pirkimo neskaidrumą ir Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą, pripažintas neįrodytu.

Christmas special (2/3)

Viešųjų pirkimų tarnybos m. Teismo vertinimu, atsakovės nagrinėjamu atveju priimtas sprendimas nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl Pirkimo 33 dalies pripažintinas pagrįstu ir teisėtu, nes konkrečių ar papildomų techninių parametrų nenustatymas Konkurso sąlygose yra esminis ir neištaisomas perkančiosios organizacijos padarytas ginčo pirkimo procedūrų pažeidimas, lėmęs teisėtą šių procedūrų nutraukimą.

Pagal VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 3 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu nutraukus pirkimo procedūras, o vykdyti naujo konkurso pirkimo procedūras yra perkančiosios organizacijos kompetencija, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas CPK straipsnis. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija m. Ieškovei neginčijus Pirkimo sąlygų patikslinimo dėl analizatorių lygiavertiškumo ir analogiškumo, ieškovei tenka pareiga atsakovės prašymu paaiškinti analizatorių lygiavertiškumą ir analogiškumą, o tai galima padaryti tik sulyginus ligoninės naudojamo ir tiekėjo siūlomo analizatoriaus techninius parametrus.

Konkurso sąlygų 52 punkte nustatyta, kad Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu CVP IS priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas CVP IS priemonėmis nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių pasirinkimo sandorių pirkimas atviras vs pirkimas uždarytas apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.

Be to, pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. Lt be PVM taisyklių Lt be PVM, tuo neteisėtai vykdydamas supaprastintą pirkimą apklausos būdu; ignoruodamas - supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

Ieškovė atsisakė pateikti papildomus paaiškinimus atsakyti į m. Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai paminėtas aplinkybes kvalifikavo kaip aplinkybes, kurių nebuvo galima numatyti, ir konstatavo, kad atsakovė pagrįstai nutraukė Pirkimo 33 dalį. Ieškovė neįrodė, kad nepagrįstas atsakovės sprendimas nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl Pirkimo 33 dalies. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Žemesnės instancijos teismai pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso toliau — ir CPK 3 straipsnį, nes tokio paties pobūdžio Pirkimo sąlygų reikalavimus ir toje pačioje situacijoje esančių tiekėjų padėtį įvertino visiškai skirtingai, kas iš esmės lėmė skirtingus padarinius tiekėjų teisių apimčiai.

Teismų sprendimas ir nutartis tiekėją ieškovę diskriminuoja kitų tiekėjų atžvilgiu, nes Pirkimo procedūros, kuriuose jie dalyvavo, nenutrauktos, nors Pirkimo sąlygų reikalavimai buvo to paties tipo. Toje pačioje situacijoje esančių tiekėjų padėtis tapo visiškai skirtinga — vieniems buvo sudarytos sąlygos sudaryti viešojo pirkimo sutartis, o iš tiekėjos tokia galimybė buvo atimta, nutraukus procedūras.

Pirkimo 33 dalies nutraukimo teisėtumas, motyvuojamas Pirkimo sąlygų netikslumu ir neaiškumu, negali būti vertinamas atsietai nuo kitų to paties Pirkimo dalių, kuriose reikalavimai formuluojami laikantis identiškų perkančiosios organizacijos pasirinktų reikalavimo formulavimo taisyklių.

Žemesnės instancijos teismai pažeidė CPK straipsnio reikalavimus teismo sprendimą priimti tik visiškai išsprendus bylą bei CPK straipsnio reikalavimus, esant pagrįstiems atvejams ginti viešąjį interesą, veikti aktyviai ir išeiti už ieškinio ribų. Nors ieškovė neginčijo atsakovės sprendimų dėl kitų Pirkimo dalių, tačiau ieškinį grindė argumentais, remdamasi atsakovės sprendimais dėl analogiškai formuluojamų Pirkimo sąlygų reikalavimų, t.

Šios ieškovės argumentacijos teismai neįvertino ir tai lėmė iš esmės neteisingo sprendimo ir nutarties priėmimą.

Prekyba pasirinkimo sandoriais | pradedančiųjų prekiautojų vadovas

Žemesnės instancijos teismai nukrypo nuo kasacinio teismo viešųjų pirkimų bylose pateiktų išaiškinimų dėl perkančiosios organizacijos ir teismų pareigos užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų laikymąsi viešuosiuose pirkimuose bei draudimo identiškas situacijas vertinti skirtingai.

Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismas gali konstatuoti tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimą ne tik tada, kai nustato skirtingą tapačių reiškinių vertinimą arba vienodą skirtingųbet ir tada, kai visiems tiekėjams vienodai taikomi perkančiosios organizacijos veiksmai ar sprendimai de facto faktiškai nepagrįstai neteisėtai lemia skirtingus padarinius žr.

Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

sutarties slygos brokeris kriptovaliutos samepl

Viešojo pirkimo konkurse negalimi du skirtingi perkančiosios organizacijos sprendimai dėl atskirų dalyvių tuo pačiu pagrindu, tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo principą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Teisingumo Teismo išaiškinta, kad lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų, jei toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas Teisingumo Teismo m. Žemesnės pasirinkimo sandorių pirkimas atviras vs pirkimas uždarytas teismai neatsižvelgė į tiekėjos argumentus, kad perkančiosios organizacijos sprendimai identiškose Pirkimo situacijose yra kardinaliai priešingi — vienu atveju Pirkimo procedūros buvo tęsiamos ir yra sudarytos viešojo pirkimo sutartys dėl 1—9, 12—25, 27—29, 32 Pirkimo daliųkitu atveju Pirkimo procedūros buvo nutrauktos nustačiusi, kad tiekėjos ginčijamos Pirkimo 33 dalies sąlygos yra neaiškios ir netikslios, procedūros dėl šios dalies negali būti tęsiamos, atsakovė priėmė sprendimą nutraukti šios Pirkimo dalies procedūras.

Tai yra esminis VPĮ 3 straipsnio 1 dalies pažeidimas, lemiantis perkančiosios organizacijos sprendimų nutraukti Pirkimo 33 dalį neteisėtumą ir dėl to objektyvų poreikį teismų sprendimą ir nutartį panaikinti bei pripažinti perkančiosios organizacijos sprendimus neteisėtais.

cara prekybos galimybė

Identiška Pirkimo pasirinkimo sandorių pirkimas atviras vs pirkimas uždarytas reikalavimo formulavimo konstrukcija vienu metu tame pačiame Pirkime negali būti ir teisėta, ir neteisėta. Teismas, nagrinėdamas bylą, Pirkimo sąlygų reikalavimų teisėtumo klausimą turėjo išspręsti iš esmės atsižvelgdamas į visas dalis, nes sąlygos visose dalyse iš esmės pasikartoja, tačiau teismas to neišsprendė ir taip pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, CPK 3 ir straipsnius.

Kadangi tiek atsakovė, tiek pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pripažino, kad Pirkimo sąlygų reikalavimų konstrukcija, kai Pirkimo sąlygų reikalavimuose yra nepateikti analizatorių techniniai parametrai ir analizatoriaus lygiavertiškumui nustatyti keliami konkretūs techniniai reikalavimai, yra neaiški ir netiksli, dėl ko Pirkimo procedūros Pirkimo dalyje Nr.

Atitinkamai teismas ex officio privalėjo panaikinti visas Pirkime sudarytas viešojo pirkimo sutartis arba taikyti perkančiajai organizacijai įstatyme nustatytas alternatyvias sankcijas VPĮ 95 straipsnis. Pastarojo meto kasacinio teismo praktikoje formuojama pozicija, kad teismo teisė ex officio spręsti dėl viešojo pirkimo sąlygų reikalavimų teisėtumo, kai kalbama apie viešųjų pirkimų principų pažeidimo akivaizdumą, yra pripažintina pareiga.

Byla 1-9-332/2016

Kasacinio teismo išaiškinta, kad draudimas diskriminuoti tiekėjus — pamatinė viešųjų pirkimų teisės nuostata, todėl jos vertinimas neturi išimtinai priklausyti nuo šalių, nes tokio pobūdžio ginčai išeina už privačių santykių ribų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Jeigu teismas pripažįsta, kad pirkimo sąlygos diskriminuoja tiekėjus, tai privalo ex officio tokį pirkimą pripažinti neteisėtu ir jį nutraukti; viešojo pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Be kita ko, teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Jei žemesnės instancijos teismai sprendė, kad kitų Pirkimo dalių sąlygos yra teisėtos ir pagrįstos, kadangi tų dalių Pirkimo sąlygų reikalavimų nepripažino neteisėtais, tuomet ieškovės ieškinys, laikantis tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų, turėjo būti tenkintas visas — su tiekėja privalėjo būti sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Šiuo atveju viešojo pirkimo sąlygų reikalavimų netikslumai turėtų būti priskirti pačios perkančiosios organizacijos rizikai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Atsiliepime nurodyti tokie esminiai argumentai: Ginčas kilo dėl atsakovės teisės nutraukti pirkimo procedūras dėl ginčo Pirkimo 33 dalies, todėl žemesnės instancijos teismai tinkamai ir teisingai pasisakė tik dėl atsakovės sprendimų, susijusių su šia dalimi, neanalizuodami kitų Pirkimo dalių sąlygų ir atsakovės sprendimų dėl kitų Pirkimo dalių, tokiu būdu, priešingai nei teigia ieškovė, sudarydami pastarajai galimybę pirkime dalyvauti pakartotinai ir taip užtikrindami lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus VPĮ 3 straipsnio 1 dalis.

Atsakovė per kelis kartus ieškinio priedai Nr. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė neginčijo šių atsakovės sprendimų, kuriais buvo patikslintos pirkimo sąlygos, įskaitant ir 33 Pirkimo dalį. Todėl darytina išvada, kad atsakovei patikslinus pirkimo sąlygas, ieškovė neįžvelgė ir nekėlė Pirkimo sąlygų neteisingumo ir neteisėtumo klausimo, nes tokių aplinkybių nebuvo.

Kasacinio teismo išaiškinta, kad tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui — jas vertinti išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumojei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.

Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos pirkimo sąlygos yra teisėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Atsakovė pasiūlė ieškovei ieškinio priedas Nr. Ieškovė pateikė paaiškinimą ieškinio priedas Nr. Ieškovei neginčijant pirkimo sąlygų patikslinimo dėl analizatorių lygiavertiškumo ir analogiškumo, jai tenka pareiga įrodyti analizatorių lygiavertiškumą ir analogiškumą, tai galima padaryti tik sulyginus atsakovės naudojamo ir ieškovės siūlomo analizatoriaus techninius parametrus, kurių ši nenurodė.

Neturėdama objektyvių duomenų, pagrindžiančių, kad ieškovės siūlomas analizatorius atitinka Pirkimo sąlygas ir atsakovei bus tinkamas, atsakovė objektyviai negalėjo pripažinti ieškovės Pirkimo 33 dalies laimėtoja. Tik viena ieškovė pateikė Pirkimo 33 dalies pasiūlymą, o atsakovei nutraukus pirkimo procedūras dėl šios Pirkimo dalies, nebuvo pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai VPĮ 3 straipsnio 1 dalis.

VPĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų dirbti nuo namų trūkumų darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Ieškovės argumentai, kad atsakovė skirtingose Pirkimo dalyse skirtingai vertino vienodoje padėtyje esančius tiekėjus, neatitinka tikrovės valiutos prekybos flashbaba teisinio reglamentavimo.

Viešųjų pirkimų skaidymo į atskiras pirkimo dalis principas taikomas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kuo didesniam tiekėjų ratui dalyvauti pirkimuose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus m. Tačiau toks skaidymas savaime nereiškia, kad pirkimo dalys yra arba turi būti analogiškos. Priešingai, atskiros Pirkimo dalys yra savarankiškos bendro Pirkimo kontekste, tokioms atskiroms Pirkimo dalims gali būti nustatyti ir skirtingi reikalavimai. Įrodymų, kad visos Pirkimo dalys buvo vienodos ir visi tiekėjai buvo vienodoje padėtyje, byloje nėra.

Ieškovė, ginčydama viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo pagrįstumą ir tvirtindama, kad atsakovė pati turėtų prisiimti riziką dėl neaiškių konkurso sąlygų, pati nevykdė pareigos atsakovės prašymu pateikti papildomus paaiškinimus dėl savo pasiūlymo, o Viešųjų pirkimų tarnybos m. Žemesnės instancijos teismai pagrįstai konstatavo, kad atsakovės nagrinėjamu atveju priimtas sprendimas nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl Pirkimo 33 dalies yra pagrįstas ir teisėtas, nes konkrečių ar papildomų techninių parametrų nenustatymas Pirkimo sąlygose yra esminis ir neištaisomas ginčo pirkimo procedūrų pažeidimas, lėmęs teisėtą šių procedūrų nutraukimą.

Kasacinio teismo išaiškinta, kad viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, jog pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo pasirinkimo sandorių pirkimas atviras vs pirkimas uždarytas sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas.

Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas. Pagal VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 3 punktą viešasis pirkimas kaip perkate ir prekiaujate bitkoinais pasibaigusiu nutraukus pirkimo procedūras, o vykdyti naujo konkurso pirkimo procedūras yra perkančiosios organizacijos kompetencija, todėl ieškinys pagrįstai atmestas kaip nepagrįstas ir neįrodytas CPK straipsnis.