Cornell universiteto rinkodaros strategijos sertifikatas

Pranešėja Susanna Florio. Išvados ir rekomendacijos 1.

cornell universiteto rinkodaros strategijos sertifikatas

Darbo rinka 1. Atsižvelgiant į sparčius demografinius pokyčius darbo rinkoje, būtina skubiai imtis reikiamų priemonių šioms problemoms spręsti: — jei įmanoma, didinti vyresnių nei 50 metų amžiaus darbuotojų užimtumo lygį, tiek dirbančių pagal darbo sutartis, tiek ir vykdančių savarankišką profesinę veiklą, — skatinti priemones, kurios sudaro sąlygas vyresnio amžiaus darbuotojams grįžti į darbo rinką ir persikvalifikuoti, taip jiems užtikrinant deramą pensiją, — užkirsti kelią vyresnių nei 50 metų amžiaus darbuotojų, norinčių tęsti savo profesinę veiklą, išstūmimui iš darbo rinkos.

Priešingai, reikėtų skirti itin didelį dėmesį jų įtraukimui į gamybos ciklą. Visą gyvenimą trunkantis mokymasis 1. Todėl reikia skleisti ir stebėti geriausios praktikos pavyzdžius, kaip numatyta Europos socialinių partnerių pateikiamose metinėse stebėsenos ataskaitose.

Welcome to Scribd!

Šioje srityje vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu turi aktyviai veikti socialiniai partneriai ir visi ekonominiai ir socialiniai suinteresuotieji subjektai.

Už kartų paktą 1. Todėl reikia skatinti jaunimą stoti į tiksliųjų mokslų fakultetus crypto fio sukurti tinkamas darbo sąlygas technologijų ir mokslinių tyrimų srityje. Europos Sąjunga privalo įveikti atotrūkį, skiriantį ją nuo kitų šalių, pavyzdžiui, Kinijos ir Indijos, kurios pastaraisiais metais šiuose sektoriuose padarė milžinišką pažangą.

Moterys ir Europos Sąjungos darbo rinka 1. Komitetas taip pat yra įsitikinęs, kad būtina skubiai panaikinti skirtumą tarp vyrų ir moterų atlyginimų ir kovoti su neužtikrintu ir trumpalaikiu užimtumu, kadangi tai yra daugelio Europos moterų skurdo priežastis.

Be to, reikėtų numatyti priemones, kurios skatintų vyrus prisiimti daugiau įsipareigojimų šeimoje. Neturėtų būti prieštaros tarp gimstamumo ir moterų užimtumo, todėl būtina numatyti priemones, kurios leistų suderinti moterų profesinę veiklą ir rūpinimąsi vaikais.

Imigracijos vaidmuo ir reikšmė vykstant demografiniams pokyčiams 1. Visuotinė integracijos ir užimtumo politika gali būti augimo ir vystymosi variklis. Šiuo tikslu turėtų būti pripažinti imigrantų profesiniai įgūdžiai, patirtis ir mokslo diplomai.

Gerovės sistemų tvarumas Europos Sąjungoje 1. Todėl būtina, viena vertus, užtikrinti Europos socialinio modelio tvarumą, kita vertus, ir toliau siekti universalumo ir sąžiningumo tikslų, sudarančių šio modelio pagrindą.

cornell universiteto rinkodaros strategijos sertifikatas

Reikėtų skatinti ir remti savanoriškas asociacijas, kuriose pagyvenusiems asmenims tenka svarbus socialinis vaidmuo. Pensijų sistemų tvarumas 1.

Papildomos pensijos, jei jų prireikia, turi būti patikimos, saugios ir apsaugotos nuo neprognozuojamų finansų rinkų svyravimų.

Gyventojų senėjimo poveikis sveikatos priežiūrai 1. Jų tyrimui reikės sutelkti pastangas ir joms skirti daugiau mokslinių darbų. Juos reikės kruopščiai ištirti ir įvertinti. Svarbios priemonės šioje srityje yra stebėsena ir keitimasis informacija. Iš tiesų, Komitetas labai gerai suvokia, kad ši problema yra sudėtinga ir kad, siekiant ateityje ją sėkmingai spręsti, prireiks visų institucinių, ekonominių ir socialinių veikėjų pastangų.

Komitetas įsipareigoja, laikydamasis Darbo tvarkos taisyklių, ir toliau nagrinėti šioje nuomonėje aptariamas temas. Įžanga 2. Numatoma, kad jie sudarys 30 proc. Gyventojų senėjimas ir darbo rinka 3. Be to, jaunimas registro dvejetainės galimybės vėliau ir vėliau pradeda profesinę veiklą 2.

Dėl šių priežasčių reikia skubiai imtis priemonių sprendžiant kylančias problemas ir siekiant šių tikslų: — didinti vyresnių nei 50 metų amžiaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, užimtumo lygį, ir nekliudyti jiems vykdyti savarankišką profesinę veiklą, — skatinti priemones, kurios sudaro sąlygas vyresnio amžiaus darbuotojams grįžti į darbo rinką įskaitant persikvalifikavimą taip jiems užtikrinant deramą pensiją, — užkirsti kelią vyresnių nei 50 metų amžiaus darbuotojų, norinčių tęsti savo profesinę veiklą, išstūmimui iš darbo rinkos, — jaunimui sudaryti galimybes įsidarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį, kuri padėtų užtikrinti tęstinumą ir pagerinti profesinę cornell universiteto rinkodaros strategijos sertifikatas.

Keičiantis kartoms bus svarbu numatyti priemones, kurios sudarytų palankias sąlygas įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, veiklos perleidimui. Pastebimas laipsniškas ir verslininkų vidutinio amžiaus didėjimas, o tai daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį naujovių diegimui, kapitalo rinkoms ir apskritai visai Europos pramonės struktūrai. Didelė vyresnio amžiaus verslininkų dalis jau cornell universiteto rinkodaros strategijos sertifikatas arba ruošiasi pasitraukti iš aktyvios profesinės veiklos, nors nėra naujos jaunų verslininkų kartos, kuri juos pakeistų.

At present the concept of Networked Society as a whole is weakly framed in the scientific investigations. Close to the subject of NS we can find a lot of research works in mathematical modeling of social phenomena pointing to the similarities between social system dynamics and synergistic effects such as phase transition in physical and chemical systems, proposing application of technical control theory to society, etc. We assume that comprehensive understanding of laws that govern society as a complex selforganized system hiding unavoidable phase transitions can give us proper tools for optimal structural and functional design of society and minimizing possible risks. Nonlinearity is a common feature for wide range of CAS that offers us a proper generalization perspective. Mathematical network theory, synergetics nonlinear dissipative system theorycomputational sociology system dynamics and agent based modeling complete an adequate toolkit for understanding the behavior of social system.

Dėl mažėjančio verslininkų skaičiaus mažėja įmonių skaičius, taigi ir darbo vietų skaičius. Sudėtinga integracija naujoje darbo aplinkoje, ribota profesinė patirtis, sukaupta dirbant toje pačioje arba tik keliose darbo vietose, ir diskriminacija, kurią, be abejonės, patiria vyresnio amžiaus darbuotojai ieškodami galimybės įsidarbinti — tai problemos, su kuriomis susiduria visi Europos darbuotojai.

Laikantis tokio požiūrio, būtų galima padidinti darbo našumą, kuris kompensuotų bent jau iš dalies neigiamus gyventojų senėjimo padarinius 3. Visą gyvenimą trunkantis mokymasis 4. Europos užimtumo strategija EUS metai po metų padėjo nustatyti visą gyvenimą trunkančio mokymosi gaires. Įvairiomis progomis stengtasi pabrėžti, kad svarbu užtikrinti vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo galimybes, taigi ir jų tolesnį profesinį mokymą, siekiant spręsti su gyventojų senėjimu susijusias problemas.

cornell universiteto rinkodaros strategijos sertifikatas

Todėl tokia veikla turėtų tęstis visą profesinės veiklos laikotarpį, kadangi būtent vyresnio amžiaus darbuotojai labiausiai nukenčia praradę profesinius įgūdžius arba neturėdami galimybės persikvalifikuoti.

Keletas valstybių narių Jungtinė Karalystė, Ispanija, Portugalija, Nyderlandai ir Austrija skirtingu mastu sudarė sąlygas tokių mokymo ir žinių atnaujinimo kursų organizavimui įmonėse, suteikdamos mokesčių lengvatas ar atleisdamos nuo mokesčių.

Už kartų paktą 5. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pabrėžė, kad cornell universiteto rinkodaros strategijos sertifikatas remti kartų pakto pasirašymą, siekiant Europos valstybių piliečiams užtikrinti pakankamą kartų atsinaujinimą darbo rinkoje, socialinę padėtį, atitinkančią naują demografinę padėtį ir Europos teisinę bazę, kuri skatintų užimtumo politiką, profesinį persikvalifikavimą ir glaudesnę švietimo sistemos ir verslo sąsają 7.

Todėl taip pat svarbu atsižvelgti į Europos mokslininkų ir tyrėjų vidutinį amžių ir į šiuos svarbius sektorius įtraukti jaunimą.

Tinklinė rinkodara

Tokia Europa, kurioje vidutinis mokslininkų amžius yra didesnis nei kitose galingose pasaulio valstybėse, yra pavojinga ateičiai.

Pavyzdžiui, Indijoje ir Kinijoje diplomuotų specialistų tiksliųjų mokslų srityje skaičius smarkiai auga: 60 proc.

Tuo tarpu daugelyje Europos valstybių į tiksliųjų mokslų fakultetus pastaraisiais metais stoja daug mažiau studentų. Todėl didėja atotrūkis tarp regionų, kurių ekonomika labiau išsivysčiusi, ir regionų, kurie dėl šio reiškinio dar labiau nuskursta ir sparčiau senėja. Dėl didėjančios vidutinės Europos gyventojų gyvenimo trukmės kyla klausimas, kaip paskatinti gimstamumą.

Ši problema turi būti sprendžiama visoms poroms suteikiant galimybę turėti vaikų neatsisakant aktyvaus profesinio gyvenimo ar juo labiau smarkiai nepabloginant šeimos gyvenimo lygio, kuris, deja, pernelyg dažnai nukrenta beveik iki skurdo lygio. Šių dienų jaunimas, dažnai dirbantis neužtikrintą darbą ir neturintis jokių saugumo garantijų ateičiai, yra linkęs susilaukti mažiau vaikų arba visai jų neturėti.

Moterų užimtumas ir gimstamumas 6.

Вот это-то темное озеро и поглотило крепость. Там, внизу, лежали руины того, что когда-то было мощными зданиями, ныне поверженными временем. И все же не все они погрузились в глубину, Потому что на дальней стороне кратера Олвин теперь разглядел груды исковерканных каменных блоков и огромные гранитные глыбы, из которых когда-то были сложены массивные стены. Волны плескались вокруг ним, но еще не поднялись настолько высоко, чтобы довершить свою победу. -- Давай обогнем озеро,-- предложил Хилвар, и голос его был тих, как если бы величественность этих руин наполнила его душу благоговением.

Padėtis ne tokia bloga Šiaurės Europos valstybėse, tačiau rimtesnė Viduržemio jūros regiono šalyse. Tačiau net ir dirbančių moterų profesinė karjera ne visada leidžia joms įnešti pakankamai socialinio draudimo įmokų, suteikiančių teisę gauti pensiją. Darbo aplinkoje moterys iš tiesų susiduria su daugeliu problemų: — būtent moterys šiandien daugiausiai kenčia dėl neužtikrinto ir trumpalaikio darbo, apskritai dėl ekonominio nestabilumo cornell universiteto rinkodaros strategijos sertifikatas dažnai skurdžių sąlygų, knygų opcionų prekyba vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas vis dar išlieka labai neigiamu veiksniu beveik visose ES valstybėse dirbdamos tą patį darbą moterys vidutiniškai uždirba 24 proc.

Be to, reikia pabrėžti, kad priemonės, skatinančios vyrus dalytis atsakomybe, susijusia su vaiko gimimu, dar nėra pakankamos. Kultūriniai pokyčiai, kurie pastaraisiais dešimtmečiais moterims suteikė galimybę dirbti ir tapti nepriklausomomis, atsispindi lyginant skirtingų kartų moterų užimtumo lygį. Faktiškai, Europoje yra daugiau jaunų dirbančių moterų negu vidutinio amžiaus dirbančių moterų.

Social Technologies Paskutinis

Vis dėlto, kaip rodo įvairūs ir neseniai atlikti statistiniai tyrimai, šis dalyvavimas dar nėra pakankamas. Be to, itin svarbu, kad jis būtų neatsiejamas nuo veiksmingo vienodų darbo sąlygų ir vienodo darbo užmokesčio užtikrinimo moterims ir vyrams, ir būtų siekiama moteris apsaugoti nuo piktnaudžiavimo ir diskriminacijos darbovietėse ir visuomenėje.

Vyrų ir moterų užimtumo skirtumai taip pat pastebimi ir verslo pasaulyje: skirtumas tarp verslininkų ir verslininkių skaičiaus yra milžiniškas. Todėl valstybės narės ir Europos Sąjunga privalo tobulinti jau taikomas priemones ir kurti naujas, siekdamos skatinti moterų darbą ir apsaugoti jį. Imigracijos vaidmuo ir našta atsižvelgiant į demografinius pokyčius 7. Milžiniški Europos ir besivystančių šalių ekonomikos ir gyvenimo lygio skirtumai skatina migraciją į turtingesnes Europos šalis.

cornell universiteto rinkodaros strategijos sertifikatas

Imigracijos nereikėtų laikyti grėsme, o verčiau reiškiniu, kuris, įgyvendinant nuoseklią politiką, gali būti potencialus augimo, vystymosi ir integracijos veiksnys.

Todėl užimtumo ir integracijos politiką reikia vystyti taip, kad būtų geriau paskirstyti turimi žmogiškieji ištekliai, įskaitant imigrantus, kuo naudingiau pritaikant jų profesinius įgūdžius, patirtį ir išsilavinimą 9.

Be to, darbuotojai migrantai, dirbdami oficialiai, prisideda prie socialinio draudimo sistemos finansavimo mokėdami mokesčius ir socialinio draudimo įmokas.

cornell universiteto rinkodaros strategijos sertifikatas

Todėl ši grupė artimiausiais metais bus nauja svarbi Europos darbo rinkos sudedamoji dalis. Reikėtų tinkamai įvertinti ir finansinę paramą, kurią jie teikia savo artimiesiems kilmės šalyje; dažnai tai yra vienintelis jų pajamų šaltinis. Dėl šių priežasčių geresnė imigrantų integracija yra esminis ES valstybių tikslas Gerovės sistemų tvarumas Europos Sąjungoje 8.

Šiuo tikslu būtina užtikrinti veiksmingą išteklių paskirstymą nepakenkiant viešųjų paslaugų kokybei ir universalumui.

Uploaded by

Pripažįstant šios veiklos svarbą, remiantis bendrais reikalavimais, reikėtų konkrečiai remti šiuos subjektus, vykdančius visuomenei naudingą veiklą. Deja, ši priemonė buvo per mažai taikoma ir dažnai nepakankamai vertinama, o kartu buvo pamiršta ir Bendrijos teisinė priemonė.

Tikslas sukurti Europos socialinį modelį toli gražu dar nepasiektas, tačiau jis, jokiu būdu, nėra kliūtis, kurią reikėtų pašalinti vardan vidaus rinkos. Kiekviename socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros sistemų bei užimtumo politikos reformos projekte turėtų būti numatytos ir priemonės, skirtos kovai su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu, keliantiems didžiausią grėsmę nacionalinių biudžetų tvarumui.

Pensijų sistemos 9. Todėl, bandant spręsti senėjimo poveikio pensijų sistemoms problemą, negalima apsiriboti raginimu kaupti papildomas arba privačias pensijas: tai būtų paprastas, tačiau pavojingas sprendimas. Veikiau reikia dėti pastangas siekiant sukurti veiksmingas priemones, kad šios papildomų pensijų sistemos būtų paprastesnes, saugios, patikimos ar walmart siūlo darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorius apsaugotos nuo neprognozuojamų finansų rinkų svyravimų.

Be to, reikėtų skirti daugiau dėmesio privačių pensijų fondų priežiūrai išplėtojant kontrolės sistemą ir užtikrinant griežtą jų valdymą.