Teorijos egzaminas

Atvykdami į teorijos egzaminą VĮ „Regitra“ turėkite :

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad Jūsų sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonę;

3. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigėte mokymą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą;

4. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvote jį gavęs (-usi).


Vairavimo egzaminas

Praktinių motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo (praktikos) egzaminas laikomas tik išlaikius teorijos egzaminą.

Praktikos egzaminas laikomas VĮ „Regitra“ skirtomis transporto priemonėmis, išskyrus:

  • egzaminą A kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimui gauti. Šiuo atveju visuose „Regitros“ egzaminų centruose šis egzaminas laikomas su klientų pateikta transporto priemone. Vilniaus ir Kauno egzaminų centruose, klientams pageidaujant, gali būti pateikta ir „Regitros“ transporto priemonė;
  • egzaminą B1 kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimui gauti;
  • egzaminą B kategorijos transporto priemonės, pritaikytos asmens fizinei negaliai, vairuotojo pažymėjimui gauti.

Egzamino trukmė – 60 – 90 min. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas; su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas; susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui; specialieji vairavimo manevrai; vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min., priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos); egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas.

Kandidatas į vairuotojus privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklės tinkamumą pageidaujamų kategorijų transporto priemonių vairavimui (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta forma);
  • sveikatos žinių pažymėjimą, kad asmuo išklausė pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo kursą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta forma);
  • galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jei duomenys apie asmenį išvardintuose dokumentuose nesutampa su asmens dokumento duomenimis ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registre tvarkomais duomenimis, turi būti pateikti ir dokumentai, patvirtinantys asmens duomenų pasikeitimo faktą (santuokos liudijimas, vardo, pavardės pakeitimo pažymėjimas).

PATIKRINIMO PRIEŠ VAŽIAVIMĄ KLAUSIMAI

Pastaba. Jei atliekant patikrinimą reikia atidaryti variklio gaubtą, tai atlieka egzaminuotojas. Prieš atidarant gaubtą, variklis turi būti užgesintas.

A1, A KATEGORIJA

1. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

3. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

4. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas saugiai važiuoti.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite varančiosios grandinės būklę.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis padangose yra pakankamas saugiai važiuoti.

7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylis yra pakankamas saugiai važiuoti.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

10. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžiai.

11. Parodykite, kaip tikrinsite, ar laisvai juda vairas.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia žibintai ir ar švarūs atšvaitai.

13. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

14. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

B KATEGORIJA

1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

7. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas saugiai važiuoti.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

13. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylis yra pakankamas saugiai važiuoti.

19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

C1, C, D KATEGORIJA

1. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos.

2. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

3. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti pakraunant transporto priemonę.

4. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklų būklę.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis padangose yra pakankamas saugiai važiuoti.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylis yra pakankamas saugiai važiuoti.

9. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

10. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis stabdžių sistemoje yra tinkamas saugiai važiuoti.

13. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

14. Paaiškinkite, kaip nustatysite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės yra patikimai užsuktos.

16. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

18. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

19. Paaiškinkite, kaip nustatysite, kad aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

21. Parodykite, kaip pakeisite mechaninio tachografo diską.

22. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele).

23. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

24. Parodykite, kaip patikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

25. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

26. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

27. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

28. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.